Вариации

Действието е възможност.
Бездействието е възможност.
Понякога трябва да действаме, понякога да бездействаме. Бездействие не значи автоматично безучастност, незаинтересованост, инертност, безотговорност. Действие не значи автоматично, поемане на отговорност, активност, заинтересованост, осъзнатост.
Деликатни нюанси, тънки разлики.
Знаеш ли кога да започнеш да действаш? Дали ако избързаш ще стане по-добре, ами ако се забавиш какво ще стане? Колко дълго да наблюдаваш, кога да притихнеш и да чакаш? Кога да се откажеш, колко да натиснеш? Дали да не оставиш нещата в периферията и да насочиш фокуса си другаде?
Тънко, деликатно изкуство! Да направиш избор, да вземеш решение как да постъпиш или да не постъпиш. И всеки избор със своята посока, своя път, свои последствия…
Действието е избор.
Бездействието е избор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.