Статуси

Любовта руши, любовта съгражда

0 commentsмисъл-форми

(из дискусия във ФБ на тема дали любовта може да бъде разрушителна) Понякога е нужно да събориш старата изгнила, проядена къща с нестабилни основи, за да сътвориш новата здрава и стабилна къща. Понякога… Мисля си, че възможностите на езика ни са много бледнеещи за да изразят точно и ясно този процес на промяна. Не бих ….  Read More