Месец: декември 2016

Когато огледалата се променят

0 commentsна кръстоПЪТ

Напоследък с удоволствие откривам, че „огледалата“ ми се променят в много приятна насока. Което разбира се значи, че аз се променям в желаната от мен насока. Повечето са индиректни – в смисъл променят се взаимоотношения, променя се енергията, хората…