Месец: декември 2012

…чуждата паничка…

0 commentsКниги! Книги! Книги!мисъл-форми

Веднъж някакъв мъж дотичал при един суфист и му рекъл запъхтян: – Ей, онези там носят тепсии, виж, виж! Суфистът отвърнал спокойно: – Какво ни засяга това? Какво ми влиза в работата? – Но те носят тепсиите в твоя дом! – Възкликнал мъжът. – В такъв случай на теб какво ти влиза в работата? – ….  Read More

I need to remember

0 commentsмисъл-форми

„Хората мислят, че за да променят живота си, са нужни месеци и години. Всъщност можеш да промениш живота си буквално за секунди, като вземеш единственото решение никога да не се връщаш към начина, по който си живял, каквото и да ти струва това.“ Робин Шарма