Месец: декември 2008

simple happiness

0 commentsна кръстоПЪТ

Това е като за „Довиждане!“. Ghibli ме призова да разкажа за щастието си. Ето ги моите 6 неща, които ме правят щастлива. Реда е незадължителен и списъка съвсем не е изчерпателен. Това че обичам, че съм обичана, че създадохме прекрасно семейство. Моите двама мъже (изтърканата класика, хихи!). Но те винаги могат да ме накарат да ….  Read More