Месец: юли 2007

Янини работи – част 1

0 commentsна кръстоПЪТ

всеки ден се случва по нещо, което си струва да разкажеш… Хрумваше ми докато се прибирах от градинката пред Народния театър към вкъщи… Понякога много обичам да вървя пеша, хрумват ми интересни неща и мога да си размишлявам спокойно спрямо самата себе си… Много неща ми хрумнаха… Например, че незнайно защо съм се превърнала в ….  Read More