Даровете на земята

Радостта ми е голяма. Следващия месец ще участвам във фестивала „Здравей, Здраве!“ в Пловдив. Фестивалът ще се проведе на 8 и 9 април в културен дом „Христо Богев“.

Моята лекция „Мъдростта на бременната жена“ ще бъде на 8 април от 17:50 часа във втора зала. Ще ви разкажа за това колко са важни деветте месеца в утробата за развитието на личността ни, какви базисни настройки ни дава този период, как майката може да повлияе положително и разбира се – какви са възможностите на енергийната психология в тази област.

Програмата на фестивала предвижда два пълни дни за над 80 лекции, спортни прояви, работилници и изложение на здравословното хранене и др.

Повече за фестивала можете да откриете на официалната му страница http://zdraveizdrave.org. А за моята практика можете да прочетете на сайта ми Life Lines – Нишките на живота (www.lifelines-eft.com).

Вашият коментар