Две важности

Да уважаваш и обичаш себе си.

Да уважаваш избора на другите.

Вашият коментар